Pěšky do školy – září 2022

Celostátní akce Pěšky do školy je zaměřená na to, aby rodiče nevozili autem děti úplně před vchod školy, ale aby pokud možno žáci dorazili jiným způsobem.

Snahou je zabránit, aby se před školou hromadila auta a aby se zlepšila složitá dopravní situace před školou. 

Letos se do akce zapojilo 341 osob
(žáků a pedagogů) a výsledky jsou patrné z grafu:

  • nejčastěji žáci volili možnost „jít pěšky“ – 31%,
  • autobusem, tramvají nebo vlakem přijelo 27%.
  • na kole nebo koloběžce 4%,
  • nicméně autem až před školu pořád ještě 14% dětí.

Všem dětem a rodičům, kteří volí jinou možnost, než dojet až před školu, děkujeme. Prostor před školou tak dělají bezpečnější.