Organizace výuky od 1. 2. 2021

Od pondělí 1. února 2021 pokračují žáci 3. až 9. ročníků v distanční výuce. Prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročnících.