Upravený dodatek školního řádu

V pondělí 15. února vejde v platnost Upravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem, který již byl projednán a schválen pedagogickou i školskou radou naší školy. Reflektuje poslední období výuky na dálku a upravuje některé její aspekty.

pdfUpravený dodatek ke školnímu řádu pro vzdělávání distančním způsobem

Žáci budou o změnách informováni v nejbližší třídnické hodině.