Uzavření školy

Od 1. března 2021 bude škola uzavřena pro všechny ročníky ZŠ, tzn. i 1. a 2. třídy přejdou na distanční výuku. Třídní učitelé zašlou rodičům našich nejmladších žáků pokyny k distanční výuce včetně rozvrhu online hodin.