Den s 3D tiskem 

Dne 22. listopadu 2023 se 10 našich žáků z 8. a 9. ročníků zúčastnilo akce s názvem "Den s 3D tiskem" na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Olomouci.

Kromě prohlídky 3D tiskáren byla pro nás připravena série krátkých přednášek žáků 3. ročníků o aktuálních trendech a novinkách spojená s ukázkami 3D tisku s velkou nabídkou výběru nových typů filamentů pro tisk a jejich použití při zpracování tisku s přihlédnutím na ekologické využití. Dvě 3D tiskárny firmy PRUSA máme i na naší škole pro výuku v předmětu informatika a pracovní činnosti a slouží nám pro rozvoj digitálních kompetencí našich žáků, proto byla tato akce pro nás dalším obohacením. Na závěr zástupce ředitele SPŠE provedl naše žáky prostorami školy s komentovanou prohlídkou a s informacemi o studiu. Děkujeme vedení SPŠE, že nám umožnilo se této akce zúčastnit. 
Fotografie z akce