Vystoupení na radnici

V uplynulém pololetí se někteří žáci ze 4. B zúčastnili několika slavnostních setkání jubilantů a vítání občánků v obřadní síni olomoucké radnice, kde zajišťovali krátká kulturní vystoupení, která byla součástí slavností.

Děkujeme jim i paní učitelce Dominice Gábové za skvělou reperezentaci školy.

24 01 26 na radnici