Den pokusů

Kdybyste navštívili první únorový den naši školu, mohli byste se připojit k mnoha zvídavým dětem mířícím do místní tělocvičny. 

V tento den jsme totiž s dětmi z prvních až pátých tříd uspořádali Den pokusů. Malí školáci si nachystali pro své spolužáky zajímavé pokusy. Díky jejich výborné přípravě se ostatní mohli dozvědět o lomu světla, statické elektřině vzniklé třením balónku o vlasy či o působení zvukových vln díky pozorování skákajícího škrobu. S nadšením sledovali sopku chrlící lávu, model vlaku pohybujícího se po magnetickém polštáři Maglev, obdivovali lávovou lampu, duhu z bonbónů Skittles i samonafukovací balónek. Mnozí si vyzkoušeli, jak rozkvetou na vodě papírové květy, ale také kouzlo Nenewtonovské kapaliny, jež je zároveň pevná i kapalná.
Dětem i učitelům moc děkujeme a těšíme se, že si podobný zajímavý den někdy v budoucnu zopakujeme.
Fotodokumentace

24 02 01 den pokusu 02

24 02 01 den pokusu 03