Školní kolo Dětské konference

Dne 21. 3. 2024 se uskutečnilo ve školní jídelně školní kolo Dětské konference, kterou pořádá pedagogická fakulta ve spolupráci s naší školou. Zúčastnili se ho žáci ze tříd 5. B, 5. C, 6. A  a 7. A, kteří věnovali svůj čas přípravě vlastních projektů.

Ze šesti přihlášených žáků nebo týmů mohla porota vybrat jednoho zástupce, který bude reprezentovat naši školu 13. 5. 2024 v aule PdF UPOL Ve školním kole se jednalo o stručné představení projektu.

Prezentující byli:

  • 6. A - Tereza Baše, Vojtěch Hradil, Adriana Kubásková, Patrik Svačinka - AUTOMAT (kartonový automat na gumičkový mechanismus s ovocnými spirálami Bear)
  • 5. C - Mikuláš Kopřiva - 3D tisk
  • 5. C - Max Horníček - Rubikova kostka
  • 5. C - Ela Tůmová, Nikol Camfrlová - Mechanický vesmí
  • 5. B - Anna Sloupenská - Výtvarná výstava
  • 7. A - Jan Řezáč - Základy jaderné fyziky

Hlasováním poroty a školního parlamentu byl vybrán Mikuláš Kopřiva ze třídy 5. C se svým tématem 3D tisk. Všem zúčastněným moc děkujeme za jejich skvělou přípravu a nasazení a Mikulášovi přejeme hodně úspěchů na Dětské konferenci v květnu.
Fotogalerie