Originální koše

V naší škole se všichni snažíme poctivě třídit odpad. Pomáhají nám k tomu barevné koše na papír a plast, které jsou rozmístěny ve třídách i na chodbách.

V některých ročnících na 1. stupni bývá ale spotřeba papíru větší. Proto během měsíce března vytvořili žáci 8. B v pracovních činnostech pro své mladší spolužáky nové velké modré koše na papír, které dozdobili vlastními motivy a nápisy. Nakonec je sami předali dětem z prvního stupně a připomněli jim důležitost třídění odpadu (viz Fotogalerie). Doufejme, že jim nové koše budou sloužit dobře a dlouho.