Další školní 3D tiskárna

10. března jsme se na VOŠ a SPŠE Olomouc zúčastnili projektového dne zaměřeného na problematiku 3D tisku.

Projekt byl spojený s předáním složené originální tiskárny PRUSA i3 MK3S+, jež bude naší škole dlouhodobě zapůjčena (v rámci implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje - IKAP II).  Na programu bylo seznámení se s provozem 3D tiskárny, doporučení pro užívání, ukázka stavby tiskárny, ukázky modelování a slicování.

Tiskárna je nově umístěna v učebně informatiky v přístavbě a bude sloužit pro další získávání digitálních kompetencí našich žáků. Tiskárna se bude používat nejen v informatice a v pracovních činnostech, ale také i v jiných předmětech v rámci mezipředmětových vztahů. 

22 04 01 tiskarna IMAPII 01