Další školní 3D tiskárna

10. března jsme se na VOŠ a SPŠE Olomouc zúčastnili projektového dne zaměřeného na problematiku 3D tisku.

Přestup žáka do 6. ročníku

Pro školní rok 2022/2023.

Nové žáky do budoucích šestých tříd budeme přijímat pouze v případě uvolnění míst po přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia.

Sběr odpadků

30. března se třída 7. B vydala do ulic s cílem trochu odlehčit Olomouci od odpadků. Žáci prošli úsek řeky Moravy nedaleko vysokoškolských kolejí.

Přijatí žáci do 1. ročníku

Zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd – seznam žáků, kteří byli přijati pro školní rok 2022/2023.
Umožnění nahlédnutí do spisu

Kam vyrazit v dubnu

Tentokrát je náš letáček systémové podpory nadání zaměřen na sdílení rodin a pobyt venku. Inspirován je především velikonočním časem.

Originální koše

V naší škole se všichni snažíme poctivě třídit odpad. Pomáhají nám k tomu barevné koše na papír a plast, které jsou rozmístěny ve třídách i na chodbách.

Zápis do 1. ročníku

 

Zápis k povinné školní docházce do naší školy se bude konat:

v pátek 8. 4. 2022 od 13:30 do 18:00 hodin,

v sobotu 9. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin.

Zápis je určen pro všechny děti, které k datu 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku, a pro děti po odkladu.

 
PŘED ZÁPISEM:

Vyplňte prosím přihlášku k zápisu v  on-line formuláři, který bude zpřístupněn v době od 1. 4. 2022 do 7. 4. 2022 na odkazu: 
22 03 22 zapis banner
Vyplněná přihláška k zápisu bude sloužit jako Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Žádost si vytiskněte, podepište a přineste k zápisu. Pokud nemáte možnost si žádost online vyplnit nebo vytisknout, pomůžeme Vám s vyplnění při samotném zápisu ve škole.

Abychom zajistili hladký průběh zápisu do 1. tříd a minimalizovali dobu čekání, připravili jsme pro Vás rezervační systémCelkem bude otevřeno 6 učeben, do 5 z nich se můžete předem zarezervovat. Tyto třídy jsou označeny A, B, C, D, E. Třída E je určena pro děti, které již byly v PPP vybrané do třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů. Vyberte si datum a čas zápisu a zarezervujte si tento termín. Vyplňte požadované údaje a na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení rezervace. Zbývající třída F bude připravena pro rodiče, kteří možnost rezervace nevyužijí.

Odkaz na rezervační systém od 1. 4. 2022 do 7. 4. 2022:  
https://zshalkova.reenio.cz/cs/

Čas zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte, přijímat žáky budeme podle kritérií – viz KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ dole.

ZÁPIS:

K zápisu si prosím přineste:

  • občanský průkaz;
  • rodný list dítěte;
  • pokud to bude možné, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (viz výše);
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v roce 2021 vydáno.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu povinné školní docházky:

  • vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC),
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 31. 5. 2022.

Důležité dokumenty:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

SPÁDOVÉ OBVODY

JAK MŮŽETE POMOCI SVÝM DĚTEM

ŽÁDOST O ODKLAD

DESATERO PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Školička nanečisto

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás a Vaše děti zveme ve čtvrtek 24. března 2022 na  Den otevřených dveří. Akci jsme nazvali ŠKOLIČKA NANEČISTO.

Pro děti jsme připravili program ve třídách a pro Vás rodiče, setkání s vedením školy. Ředitelka školy Vás seznámí s koncepcí školy a kritérii pro přijímání dětí do 1. ročníku. Ve druhé části si budete moci prohlédnout naši školu.

Těšíme se na Vás.

Abychom tuto akci mohli dobře zorganizovat, prosíme Vás, abyste se v případě zájmu registrovaliRegistraci provedete vyplněním formuláře REGISTRACE ŠKOLIČKA NANEČISTO. Registraci prosím proveďte nejpozději do 22. 3. 2022.

22 03 09 pozvanka open day

Kam vyrazit v březnu

Zveřejňujeme další letáček, tentokrát s nabídkou aktivit na měsíc březen 

Vyjádření solidarity

Připojujeme se k výrazům solidarity s lidem Ukrajiny a soucítíme s oběťmi ruské agrese. Podporujeme mírové soužití všech národů a právo na jejich svobodu.

Fanoušci ze 4. A

Žijeme sportem! Sledujeme olympijské události.

Přihlášky na SŠ a zápisové lístky

Informace o termínech a místu vydávání přihlášek na SŠ a zápisových lístků:

Kam vyrazit v únoru

Přejeme krásný únor všem a tradičně nabízíme leták s aktivitami v rámci systémové podpory nadání.

22 02 01 kam vyrazit unor

Návštěva primátora

Máme radost, že naši novou klubovnu si přišel prohlédnout i primátor města Olomouce Miroslav Žbánek. Jeho reakci i vystoupení našich žáků zhlédněte v příspěvku TV Morava, natočeného ve čtvrtek 6. ledna 2022.

Nová klubovna

Na začátku prosince jsme díky výhře v projektu Vytuň si školu dokončili úpravy naší školní klubovny.

Kam vyrazit v lednu

I v roce 2022 vám budeme nabízet tipy a nápady pro zábavné a užitečné trávení času.

PF 2022

21 12 22 PF

Otevřená fakulta

8. 11. 2021 absolvovala třída 5. B informativní a zážitkový program na téma zdravověda v rámci spolupráce s PdF UP.

Vánoční prázdniny až od 23. 12.

Ve dnech 20. až 22. 12. 2021 bude výuka na naší škole probíhat podle rozvrhu. Vánoční prázdniny začnou ve čtvrtek 23. 12. 2021 a žáci půjdou do školy v pondělí 3. 1. 2022.

Mikuláš ve škole

6. prosince jsme slavili svatého Mikuláše. Vzhledem nutnosti dodržovat aktuální protiepidemická opatření jsme upustili od tradice, kdy za nejmladšími spolužáky chodí přestrojení žáci 9. ročníku.