Systémová podpora nadání - únor 2021

Únorová nabídka systémové podpory nadání s online odkazy a náměty k dalšímu seberozvoji pro žáky.

Organizace výuky od 1. 2. 2021

Od pondělí 1. února 2021 pokračují žáci 3. až 9. ročníků v distanční výuce. Prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročnících.

Fotografie ze školní družiny

V naší školní Google galerii najdete spoustu fotografií krásných výtvorů, které vyrobily děti ze školní družiny.

  • Zimní tvoření
  • Vánoční dílničky

Podrobnosti, popis a odkazy si projděte na stránce Školní družina.

Organizace výuky od 25. 1. 2021

Dle informace pana ministra Roberta Plagy budou školy od pondělí 25. ledna 2021 pokračovat ve stejném režimu jako tento týden. To znamená, že do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků. Organizace pobytu ve škole zůstává stejná. Ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce.

Systémová podpora nadání - leden 2021

Hlásí se lednová systémová podpora nadání s online odkazy a náměty pro žáky.

Organizace výuky od 11. 1. 2021

Dle informace pana ministra Roberta Plagy na svém Twitteru budou školy do pátku 22. ledna 2021 pokračovat ve stejném režimu jako tento týden. To znamená, že do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků. Organizace pobytu ve škole zůstává stejná. Ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce.