Matematická olympiáda 2023

Ve středu  25.  ledna   proběhlo  na  ZŠ Fr. Stupky v Olomouci  okresní  koloMatematické olympiády, ve kterém naši školu reprezentovalo 5 žáků

V   kategorii   žáků   5.   ročníku   se  z 23  úspěšných  řešitelů  umístila na 2. místě Sofie Kaucká (5. C).

Děkujeme  za  vzornou   reprezentaci   naší  školy  a  blahopřejeme  ke krásnému umístění!